Słaba Grupa | blubox | wideo, instalacja | 2007

artystki tworzące grupę: Katarzyna Szeszycka, Ewa Wawrów

kuratorka: Anna Tyczyńska

Katarzyna Szeszycka i Ewa Wawrów są studentkami V roku Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, wydziału Edukacji Artystycznej. W swoich pracach posługują się przede wszystkim wideo. Jest to medium, zdawałoby się, wyeksploatowane do granic możliwości. Możliwości – świadomości. Poruszając się na tym obszarze, artystki budują świat subtelnych znaczeń, obrazów, rzeczywistych i onirycznych jednocześnie. Kreują nowe przestrzenie działając w sposób nieskrępowany i  jednocześnie bawiąc się doskonale formą oraz sposobem przekazu. Tworzą świat własnej podświadomości. Podświadomości pełnej dziwnych postaci, a jednak nieobcych tożsamości. Atakują widza dynamicznym obrazem i w rytm  muzyki zadają mu pytanie: Kiedy kończy się niewinność i jak wiele mamy do ukrycia?

Wystawa „blubox” jest pełna dynamiki, koloru, dźwięków, doskonale oddaje rytm współczesnego, pełnego energii świata młodości, choć jednocześnie nie jest pozbawiona refleksji nad tym jaki ten świat jest. Magiczny, pociągający, ale ukrywający w sobie podskórne szaleństwo i grozę.

Anna Tyczyńska