REALIZACJI KILKA | wystawa zbiorowa | 1996

wystawa performatywna z cyklu PRACOWNIA – pracownia prof. Izabelli Gustowskiej

artyści: Monika Ciucias, Hubert Czerepok, Joanna Fodczuk, Joanna Kujawa, Izabella Kolka, , Agata Kula, Magdalena Marciniak, Edyta Mazurczuk, Anna Przychodzka, Rafał Witek