Izolda Kiec | odczyt | 1992

z cyklu Inne słowo

koordynacja: Marek Wasilewski

brak dokumentacji fotograficznej