Grupa 4! | Mortal Kombat | wideo | 2007

 kurator: S.Sobczak

członkowie grupy: Paweł Dziemian, Marcin Gwiazdowski, Michał Grochowiak, Jakub Jasiukiewicz

Mortal Kombat odkrywa część cyklu Hazard realizowanego przez grupę 4! w 2007 roku. Jest to wystawa działająca jak wentyl bezpieczeństwa, kanalizująca negatywną energię. „Mortal Kombat” jest starciem, które potoczyć się może w bardzo różny sposób. Możemy odczekać do końca czasu, który nam pozostał, lub też podejmując rękawice doprowadzić szybko do zakończenia, słysząc z podziemi: nieuchronny los!

Pewne sytuacje, z pozoru niewinne i beztroskie, gdy przyjrzeć się im z bliska okazują się być nacechowane napięciem, nerwowością, a nawet strachem. Nowoczesne czasy, a więc i nowoczesne społeczeństwo żyje pod niespotykaną w przeszłości presją konsumpcjonizmu, który pożera je od środka. Udajemy, że się nie boimy, a boimy się bardzo, nawet najprostszych rzeczy.

Powstają ugrupowania, wspólnoty, związki mające nam pomóc zapomnieć o tym strachu.  Świadczą one tylko o jego nadrzędności. Lęk staje się patologiczny gdy towarzyszy nam stale, nie pozwalając na swobodę.  W konsekwencji prowadzi to do zaburzeń. Reakcje lękowe tracą swoją przystosowawczą funkcję i są nieadekwatne do bodźców, a niepokój wywołują sytuacje nie noszące znamion zagrożenia.

Mortal Kombat jako wystawą jest  przestrogą przed teraźniejszością, to trauma czasów minionych, to obraz świata lęków i obaw osoby, której wrażliwość budując się w dziko-kapitalistycznej rzeczywistości przełomu XX i XXI wieku była stymulowana bodźcami z krwawych komputerowych bijatyk. Poszczególne prace wideo składające się na projekt traktują o różnych rodzajach lęku: odczuwanego, domniemanego, ukrytego, współtworzonego, zwalczanego. 4! mówi o tym czego się boi i nie boi się o tym mówić.