DZIEŃ DOBRY PANIE COUBERT | wystawa zbiorowa | 2003

artyści: Leszek Knaflewski, Piotr Kurka, Stefan Wojnecki, Marcin Berdyszak, Sławomir Brzoska, Zbyszko Trzeciakowski, Jan Berdyszak, Izabella Gustowska, Krzysztof J. Baranowski, Joanna Hoffmann, Sławek Sobczak, Norbert Skupniewicz

wykład: prof. Alicji Kępińskiej

kuratorzy: studenci Wydziału Edukacji Artystycznej ASP

koordynator: Paweł Polit

Ideą czterodniowego cyklu prezentacji, odbywającego się w dniach 22-25 maja 2003 roku było przedstawienie znanych artystów poprzez przygotowane przez nich opowieści, historie ludzi funkcjonujących również poza kontekstem sztuki. Wypowiedzi te przybierały formę osobistego wystawienia artysty lub rejestracji audiowizualnej, nagrania dźwiękowego, obiektu, tekstu i akcji.

Tytuł wystawy nawiązuje do słynnego płótna Gustawa Courbeta, które ukazując prozaiczna scenę, skutecznie odcięło się od utartych formuł malarstwa romantycznego. Przełom, jakiego dokonał malarz polegał na tym, że w swym obrazie wyeksponował sferę prywatności.

Wystawa Dzień dobry panie Courbet jest projektem grupy studentów kierunku Krytyka i Promocja Sztuki poznańskiej ASP. Na jedynym w Polsce wydziale o tym profilu młodzi ludzie nabierają praktyki kuratorskiej, organizując co roku, przy współpracy z Galerią ON, całkowicie autorska wystawę.

***

Treścią swego obrazu Gustaw Courbet uczynił prozaiczną scenę z własnego życia. Zasługuje zatem na miano twórcy awangardowego. Wcielił bowiem w swe dzieło obszar rzeczywistości leżący poza granicami współczesnej mu sztuki romantycznej. Każdą późniejszą awangardą rządził podobny mechanizm. Każdy przełom artystyczny polegał na poszerzeniu języka sztuki o pojęcia, którymi dotąd nie operował. Kiedy jedna formacja awangardowa akademizowała się, nadchodziła następna, zawłaszczając jako środki wyrazu, kolejne obszary rzeczywistości. Działo się tak do momentu, kiedy granica między sztuką a nie-sztuką została zniesiona. Dziś każdy obszar życia twórcy może stać się przedmiotem kreacji artystycznej. Dlatego integracja sztuki z resztą aktywności życiowej artysty nie może mieć dzisiaj charakteru innowacji. Może jednak okazać się czymś wyjątkowym, w odniesieniu do twórczości pojedynczego artysty. Idea projektu Dzień doby panie Courbet jest prezentacja artysty poza kontekstem praktyki artystycznej. Twórcy uczynią przedmiotem kreacji takie obszary swego świata, którym dotąd nie poświęcali miejsca w wypowiedziach artystycznych.