COMA – reprezentacja Galerii ON w Galerii Sektor I | wystaw zbiorowa | 2006

artyści: Joanna Hoffmann, Agata Michowska, Sławomir Sobczak, Małgorzata Szymankiewicz, Sabina Ścisłowicz, Anna Tyczyńska

kuratorka: Agata Michowska

miejsce: Galeria Sektor I, Katowice

 

COMA (reprezentacja Galerii ON w Galerii Sektor 1 w Katowicach)

Wystawa jest wynikiem zaproszenia Galerii ON z Poznania do prezentacji własnej bardzo charakterystycznej specyfiki aktywności. Galeria ON istnieje od 1977 roku i jest jedną z najstarszych w Polsce galerii autorskich prowadzących działalność non profit. Od 1990 roku związana jest administracyjnie z ASP w Poznaniu. Kształt programowy galerii tworzy obecnie zespół artystów:  Joanna Hoffmann, Agata Michowska, Sławek Sobczak i Anna Tyczyńska i to oni są trzonem prezentowanej wystawy. Do składu zostały zaproszone także dwie młode artystki Sabina Ścisłowicz i Małgorzata Szymankiewicz, aby podkreślić główna ideę programową galerii a mianowicie promocję młodych, wartościowych artystów, głównie ze środowiska poznańskiego.

Tytuł wystawy COMA odnosi się do pojęcia określającego m.in. stan zatrzymania, głęboki sen, stan chwilowej utraty reakcji na bodźce zewnętrzne i sugeruje skierowanie się artystów na aspekt wewnętrzny procesu tworzenia oraz przygotowuje odbiorców na intuicyjny paradygmat odczytu i z tym związaną refleksję. Temat spowodował dobór konkretnych prac na wystawę, na której można zobaczyć zarówno instalacje jak i prace malarskie i ekranowe oraz obiekty.