1 METR = 100 centymetrów, prezentacja młodej sztuki rumuńskiej | wystawa zbiorowa – obiekty, instalacja | 2005

artyści: Oana Felipov, Aurel Cornea, Costel Chirila, Liliana Basarab

kuratorka: Ewa Dominiak 

1 metr = 100 centymetrów

Sposób, w jaki definiujemy (…) metr (…) przestrzeni publicznej  wiąże się z koncepcjami: człowieka, natury społeczeństwa i rodzaju wspólnoty politycznej, jakiej pragniemy. Mimo, że istnieje ostre zróżnicowanie w zrozumieniu (…) 1-go metra (…) pojęć, prawie wszyscy zgadzają się w jednym punkcie: poparcie dla zjawisk, które są publiczne, promuje  zachowanie i (…) 1 metr (…) kultury demokratycznej. Sądząc zatem z liczby odwołań do przestrzeni publicznej we współczesnym dyskursie estetycznym, dochodzimy do wniosku, że świat  sztuki poważnie  traktuje(…) 1 metr.*

1metr = 100 centymetrów dowolnej przestrzeni zamieszkiwanej i przemierzanej przez ludzi

1metr = 100 centymetrów dynamicznego krajobrazu

1 metr = 100 centymetrów wyciętej, zamkniętej przestrzeni zamieszkiwanej i przemierzanej przez ludzi

1 metr =100 centymetrów statycznego krajobrazu

Równanie zupełnie nie do porównania…

Czy faktycznie jeden 1metr jest równy 100 centymetrom? Mierzymy, badamy, doświadczamy. Taka jest idea projektu. Laboratorium jakie posiadamy jest wyposażone w bardzo zwodnicze narzędzia … Co jeśli 1 metr, który badamy to dokładnie 100 centymetrów, na których stoimy… Co jeśli stoi nas tu więcej??? Raczej niż statyczne i cierpliwe miarkowanie, przelewanie 1metra do 100 centymetrów, z jednej do drugiej probówki, mamy tu do czynienia z nieustanną  pogonią za obiektem badawczym. 1 metr, jak nigdy dotychczas jest substancją giętką, zwinną i zmieniającą szybko stany swojego skupienia… 100 centymetrów rozproszonych.

1 metr galerii + 100 centymetrów miasta + 1 metr kuratora + 100 centymetrów artysty + 1metr publiczności

= ?

 

1 metr galerii

Czym jest galeria? Czy nadal  ma stanowić wyróżniający się punkt na mapie?

To miejsce nie tylko przeznaczonym dla sztuki, lecz także naznaczone przez sztukę, niestety często – paradoksalnie- na tyle niewidoczne, że nie istnieje mapie przestrzeni miasta użytkowanej i zamieszkiwanej  przez społeczeństwo.

W przedstawianym projekcie miejsce galerii ma zostać przedefiniowane. Każdy 1 metr jej przestrzeni ma stać się równy 100  centymetrom przestrzeni otwartej- przestrzeni publicznej. Sama galeria, poprzez działania artystów ma zostać włączona w obieg przestrzeni publicznej, dynamicznej struktury zarówno tej  urbanistycznej, tej organizowanej przez najróżniejsze procesy informacyjno- komunikacyjne, jak i tej społecznej.

W tym przypadku Galeria ON miałaby stać się punktem rozpoczynającym całość wydarzenia, które dalej otwierałoby się  na przestrzeń publiczną, definiowaną obszarem miasta.

 

1 metr artysty

Czterej artyści zaproszeni do udziału w projekcie pochodzą z  miasta Iasi, drugiego pod względem wielkości w Rumunii, zaraz po Bukareszcie. Dotychczasowe ich prace były wynikiem obserwacji zasad kierujących i kształtujących dynamikę przestrzeni publicznej zarówno w Rumunii jaki i Wielkiej Brytanii, Norwegii i Finlandii.

Projekt 1 metr = 100cm jest pomyślany jako rodzaj residence, który miałby trwać około dwóch do trzech tygodni, które pozwoliłby artystom zapoznać się z przestrzenią galerii oraz miasta, by w efekcie  stała się  ona  materiałem ich pracy.

W tym konkretnym wypadku 1 metr artysty  stanowi zarówno  rodzaj doświadczenia z jakim on/ona  wkraczają w nową przestrzeń, której są zarówno uczestnikami jak i  obserwatorami.

1 metr to  także wycinek rzeczywistości – rodzaj preparatu, który zostaje poddany analizie, często także stanowiąc pars pro  toto  wielu innych 100 centymetrowych wycinków.

Dotychczasowe realizacje artystów miały charakter instalacji  oraz video projekcji zarówno: w jak i poza przestrzenią galerii, wiele z nich było poprzedzonych działaniami o charakterze performatywnym, realizowanymi w przestrzeni miasta. W przypadku tego projektu artyści chcieliby posłużyć się podobnymi sposobami wypowiedzi artystycznej.

 

1 metr odbiorcy

„Kultura (…) wychodzi w przestrzeń publiczną, gdzie nie może liczyć na żadne względy.”**

Celem projektu jest otwarcie się galerii na szersze przestrzenie, tak aby każdy rzeczywisty namacalny  jej metr został wchłonięty w obieg przestrzeni  publicznej, jednocześnie jednak każdy metr „z zewnątrz” ma stać się  integralną częścią galerii. Dynamikę przestrzeni  kreuje i zamieszkuje człowiek i to on  człowiek – odbiorca jak i człowiek – artysta są aktywnymi stronami  dialogu  na temat zamkniętości i otwartości, dynamiki i statyki 1 metra kultury demokratycznej.

 

 1 metr Poznania

Poznań jest specyficznym miastem jeśli przyjrzeć się zarówno jego położeniu geograficznemu, jak i tez ze względu na jego specyfikę sceny artystycznej.

1 metr Poznania  powinien  stanowić cenny materiał dla wielu zwolenników nowej geografii artystycznej Europy, według której centrum zainteresowania stanowią peryferie, tego co ZACHODNIE, czyli obszary postkomunistycznej Europy.

Ponadto Poznań, do którego przylgnęło miano miasta biznesu o rozwiniętej strukturze handlowej, znajduje się  na trajektorii Berlina i Warszawy, innymi ważnymi centrami  współczesnej Europy. To położenie czyni miasto niezwykle interesującym przede wszystkim pod względem społecznym, a co się z tym wiąże artystycznym również.

Jak wygląda 1 metr Poznania?

Prawdą jest, że struktura przestrzeni publicznej jest tutaj niezwykle wyczulona na najmniejsze drgania, minimalne ingerencje, pomimo że z daleka może wyglądać na co najmniej uśpioną. Jednocześnie liczba drgań spowodowanych ingerencją artystyczną jest niewielka, gdyż jak wspomniałam wcześniej często  ograniczają się  do  wydzielonej, jeśli nie zamkniętej przestrzeni galerii.

Jak zatem postrzegać obecność grupy rumuńskich artystów?

Projekt  dla Galerii ON miałby ma na celu rozpoczęcie, być może całego szeregu, wydarzeń realizowanych  przez  wizytujących artystów z byłych krajów komunistycznych tak, by w efekcie wzbogacić pomiędzy nimi wymianę kulturalną i zwrócić uwagę społeczeństwa na potrzebę tego typu  dialogu, dialogu WSCHÓD – WSCHÓD. Przede wszystkim jednak, projekt ten jest rodzajem site specific  dla określonej przestrzeni  miasta Poznania, zarówno tej urbanistycznej jak i  społecznej, wyraźnym, lecz nie zawsze widocznym punktem na jego mapie – Galerią ON.

 

* Trawestacja tekstu R. Deutsche, Agoraphobia, Mass. 1996; wyd.pol.:R.Deutsche, Agorafobia, przeł. P.Leszkowicz, Artium Questiones, vol.XIII, 2002

* Trawestacja tekstu R. Deutsche, Agoraphobia, Mass. 1996; wyd.pol.:R.Deutsche, Agorafobia, przeł. P.Leszkowicz, Artium Questiones, vol.XIII, 2002