Sól i jego koledzy – czyli świąteczna uczta gentlemanów i szaleńców | spotkanie autorskie | 1992

spotkania autorskie  z okazji wydania 15 nr czasopisma Woskówka

koordynacja: Marek Wasilewski

brak dokumentacji